PredmetPredavanjaIspitna pitanjaKolokvijumiVežbeObaveštenja
  meni1
Контакт информације


Факултет за физичку хемију

Катедра за радиохемију и нуклеарну хемију

Кабинет 273

локал 696


e-mail:

marko@ffh.bg.ac.rs

radiohemija.ffh@gmail.comТермини за консулатације са наставником:

уторак 12-13 часова

среда 12-13 часова


!e-mail адреса radiohemija.ffh@gmail.com  је активна само у току јесењег семестра. Ван тог периода  на поруке неће бити одговарано!


gr

u
Copyright: MDak-LAANI team. Page last updated 28. 05. 2019.