PredmetPredavanjaIspitna pitanjaKolokvijumiVežbeObaveštenja
  meni1
Програм мастер студија на смеру РадиохемијаГлавни (обавезни) изборни предмет: Радијациона хемија и физика
наставници: др Милош Мојовић и др Марко Даковић

Програм предмета можете преузети овде.


Остали изборни предмети:

1. Биосистеми и зрачења (Предметни наставник
др Марко Даковић)
Материјал за похађање овог предмета можете преузети овде.

2. Нуклеарна спектрометрија (Предметни наставник др Марко Даковић)
Материјал за похађање овог предмета можете преузети овде.


Испите из ових предмета је могуће полагати усмено или путем одбране семинарског рада.
gr

uCopyright: MDak-LAANI team. Page last updated 28. 05. 2019.